Vänsterpartiet Täby – Danderyd

Bilder från debatten i Täby Centrum

I debatten mellan partierna om fastighetsskatten lördag 19 augusti deltog Otto Rehbinder som representant för vänsterpartiet norrort med den äran. Se bilder i bildarkivet

Vänsterpartiets förslag till fastighetsskatt går i stort sett ut på detta:

Fastigheter av samma typ får ett schablonvärde för beskattning oavsett var
i landet fastigheten är belägen

Markvärdet sätts ett tak på.

Dessa bägge värden läggs sedan ovanpå inkomsten vilket betyder att
den som tjänar mest betalar mest.

Hyresrätter ska på sikt ej ha fastighetsskatt.

Detta är i korthet vänsterpartiets förslag till fasighetsskatt

Lars Ohlys sommartal i Gnesta

Vänsterpartiet vill använda det växande ekonomiska utrymmet för att få fler i arbete och utveckla välfärden. Vi har inte råd, vare sig mänskligt eller ekonomiskt, med arbetslösheten. Vår idé är enkel. Använd kostnaderna för arbetslöshet för att investera i nya jobb. Använd de stora överskott som finns i ekonomin till att utveckla välfärden. Energi- och miljöomställningen är inte ett hot utan en gigantisk utmaning som kan göra Sverige till ett föregångsland vad gäller teknikutveckling, forskning och utveckling. Sätt fart på byggandet, det ger både jobb och bostäder. Det sade Lars Ohly i sitt sommartal i Gnesta idag, där han också presenterade Vänsterpartiets förslag som ska leda till arbete åt alla.


 – Vi nås nästan dagligen av strålande siffror
när det gäller Sveriges ekonomi. Tillväxten är rekordhög. För andra
kvartalet i år ökade värdet av de varor och tjänster som vi producerar
med 5,5 procent jämfört med samma period föregående år. Handeln och
exporten ökar och i de flesta internationella jämförelser står sig
svensk ekonomi mycket stark.

– Men den goda ekonomin kommer inte
alla till del. Medan vissa har råd att öka sin privata konsumtion har
andra svårt att klara kostnaderna för mat och hyra. Många, inte minst
barn, i vårt i siffror mätt rika land lever helt utan ekonomiska
marginaler. Trots den goda ekonomin är arbetslösheten fortfarande
förfärande hög.

– Så kan vi inte ha det. Därför vill
vänsterpartiet använda det växande ekonomiska utrymmet för att få fler
i arbete och utveckla välfärden. Vi har inte råd, vare sig mänskligt
eller ekonomiskt, med arbetslösheten. Vår idé är enkel. Använd
kostnaderna för arbetslöshet för att investera i nya jobb. Använd de
stora överskott som finns i ekonomin till att utveckla välfärden.
Energi- och miljöomställningen är inte ett hot utan en gigantisk
utmaning som kan göra Sverige till ett föregångsland vad gäller
teknikutveckling, forskning och utveckling. Sätt fart på byggandet, det
ger både jobb och bostäder.

– Vi vill låta den offentliga
sektorn vara motorn i ekonomin. Detta har tidigare visat sig vara en
framgångsväg. Istället för högeralliansens gamla lösningar med
besparingar på de sämst ställda och gigantiska skattesänkningar för de
välbeställda vill vi utveckla Sverige till ett modernt, rättvist och
jämställt land där alla får vara med och bidra.

I sitt tal presenterade Lars Ohly Vänsterpartiets väg till arbete åt alla.

De viktigaste förslagen:

200 000 nya jobb i offentlig sektor
Rikta
en stor del av de ekonomiska resurser som finns och som tillkommer för
att öka stödet till välfärdssektorn. Kommunsektorn har ett överskott
men de måste få veta att deras ekonomi långsiktigt kommer att stärkas
så att de kan börja nyanställa. Nya jobb i välfärdssektorn stärker
välfärden, minskar arbetslösheten och ökar kvinnors samlade
arbetskraftsutbud. Det innebär också ökad efterfrågan i det privata
näringslivet.

Satsa på gröna jobb
Energi- och
miljöomställningen ger oss fantastiska möjligheter till nya
framtidsjobb. Utifrån branschens egna beräkningar uppskattar vi att
energiomställningen kan ge 170 000 nya jobb.

Bygg fler bostäder
Vårt
mål är att bygga 40 000 nya bostäder, varav 20 000 hyreslägenheter,
varje år under de närmaste tio åren samt att 65 000 hyresrätter
renoveras varje år under samma period.

Rättvisa är produktivt
Utrymmet
för privat konsumtion ökar. Men det är inte rättvist fördelat. Genom en
rättvis fördelningspolitik ser vi till att de som har störst behov får
råd att efterfråga varor och tjänster. Läs hela förslaget.

Välkommen till vår nya hemsida

Vi har kommit igång med hemsidan. Jag försöker uppdatera hemsidan med nyheter hela tiden. Vi hoppas att sidan ska bli spännande och intressant för dig som besökare. Här ska du både kunna hitta information och lämna dina egna spår.

Artikelarkiv – Här kan du t.ex. hitta debattartiklar, krönikor, motioner och en massa andra texter om politiska frågor. Använd sökfunktionen för att hitta det som intresserar dig. Kommentera artiklarna och ge din syn på saken. Maila direktlänkar till intresserade kompisar.

Kalendarie – Här hittar du dels våra egna möten, men också kulturevenemang och annat som kan tänkas intressera folk med hjärtat till vänster. Lägg gärna till dina egna tips om evenemang.

Bildgalleri – Här finns bilder från våra arrangemang. Bilder från vardag och fest. Bilder från möten och demonstrationer. Bilder som väcker minnen till liv, bilder där du hittar gamla kompisar. Och även här kan du ladda upp dina egna bilder, som andra kanske vill se.

Resten – Och sen finns förståss allt det andra; gästbok, länksamling, omröstning, nyhetsbrev, presentation av våra företrädare etc. etc.

Det här är version 2.0 av publiceringsverktyget. Den här versionen innehåller några nyheter som t.ex.

Synskadeanpassning

Den här förbättringen märks kanske inte så mycket för seende. I princip all text på sidan kan storleksförändras. Vi har anpassat designen för att uppnå bättre kontrast. Koden har anpassats för blindas egen talsyntes så att de kan hoppa direkt till sidans huvudtext, lista alla rubriker, lista alla länkar. Vi har även gjort om länkningen från förstasidan till en specifik artikel. Tidigare hette alla länkar "Läs hela artikeln", vilket är helt intetsägande för en synskadad. Nu utgör istället själva ingressen länk till artikeln.

Talsyntes direkt på sidan

Det är inte bara synskadade och blinda som kan behöva talsyntes. En kanske ännu större grupp är dyslektiker och andra som har svårt att läsa längre texter. De kan nu få sidorna upplästa för sig med ett enkelt klick, även om de inte har talsyntes installerad i den dator de använder.

RSS (Rich Site Summary)

Besökare på Er hemsida kan prenumerera på nyhetsrubriker. Varje gång ni uppdaterar sidan kan prenumeranten läsa rubriken och en del av ingressen i sin RSS-läsare. Där finns också en klickbar länk till er hemsida.