Okategoriserade

Bilder från debatten i Täby Centrum

I debatten mellan partierna om fastighetsskatten lördag 19 augusti deltog Otto Rehbinder som representant för vänsterpartiet norrort med den äran. Se bilder i bildarkivet

Vänsterpartiets förslag till fastighetsskatt går i stort sett ut på detta:

Fastigheter av samma typ får ett schablonvärde för beskattning oavsett var
i landet fastigheten är belägen

Markvärdet sätts ett tak på.

Dessa bägge värden läggs sedan ovanpå inkomsten vilket betyder att
den som tjänar mest betalar mest.

Hyresrätter ska på sikt ej ha fastighetsskatt.

Detta är i korthet vänsterpartiets förslag till fasighetsskatt

Lars Ohlys sommartal i Gnesta

Vänsterpartiet vill använda det växande ekonomiska utrymmet för att få fler i arbete och utveckla välfärden. Vi har inte råd, vare sig mänskligt eller ekonomiskt, med arbetslösheten. Vår idé är enkel. Använd kostnaderna för arbetslöshet för att investera i nya jobb. Använd de stora överskott som finns i ekonomin till att utveckla välfärden. Energi- och miljöomställningen är inte ett hot utan en gigantisk utmaning som kan göra Sverige till ett föregångsland vad gäller teknikutveckling, forskning och utveckling. Sätt fart på byggandet, det ger både jobb och bostäder. Det sade Lars Ohly i sitt sommartal i Gnesta idag, där han också presenterade Vänsterpartiets förslag som ska leda till arbete åt alla.


 – Vi nås nästan dagligen av strålande siffror
när det gäller Sveriges ekonomi. Tillväxten är rekordhög. För andra
kvartalet i år ökade värdet av de varor och tjänster som vi producerar
med 5,5 procent jämfört med samma period föregående år. Handeln och
exporten ökar och i de flesta internationella jämförelser står sig
svensk ekonomi mycket stark.

– Men den goda ekonomin kommer inte
alla till del. Medan vissa har råd att öka sin privata konsumtion har
andra svårt att klara kostnaderna för mat och hyra. Många, inte minst
barn, i vårt i siffror mätt rika land lever helt utan ekonomiska
marginaler. Trots den goda ekonomin är arbetslösheten fortfarande
förfärande hög.

– Så kan vi inte ha det. Därför vill
vänsterpartiet använda det växande ekonomiska utrymmet för att få fler
i arbete och utveckla välfärden. Vi har inte råd, vare sig mänskligt
eller ekonomiskt, med arbetslösheten. Vår idé är enkel. Använd
kostnaderna för arbetslöshet för att investera i nya jobb. Använd de
stora överskott som finns i ekonomin till att utveckla välfärden.
Energi- och miljöomställningen är inte ett hot utan en gigantisk
utmaning som kan göra Sverige till ett föregångsland vad gäller
teknikutveckling, forskning och utveckling. Sätt fart på byggandet, det
ger både jobb och bostäder.

– Vi vill låta den offentliga
sektorn vara motorn i ekonomin. Detta har tidigare visat sig vara en
framgångsväg. Istället för högeralliansens gamla lösningar med
besparingar på de sämst ställda och gigantiska skattesänkningar för de
välbeställda vill vi utveckla Sverige till ett modernt, rättvist och
jämställt land där alla får vara med och bidra.

I sitt tal presenterade Lars Ohly Vänsterpartiets väg till arbete åt alla.

De viktigaste förslagen:

200 000 nya jobb i offentlig sektor
Rikta
en stor del av de ekonomiska resurser som finns och som tillkommer för
att öka stödet till välfärdssektorn. Kommunsektorn har ett överskott
men de måste få veta att deras ekonomi långsiktigt kommer att stärkas
så att de kan börja nyanställa. Nya jobb i välfärdssektorn stärker
välfärden, minskar arbetslösheten och ökar kvinnors samlade
arbetskraftsutbud. Det innebär också ökad efterfrågan i det privata
näringslivet.

Satsa på gröna jobb
Energi- och
miljöomställningen ger oss fantastiska möjligheter till nya
framtidsjobb. Utifrån branschens egna beräkningar uppskattar vi att
energiomställningen kan ge 170 000 nya jobb.

Bygg fler bostäder
Vårt
mål är att bygga 40 000 nya bostäder, varav 20 000 hyreslägenheter,
varje år under de närmaste tio åren samt att 65 000 hyresrätter
renoveras varje år under samma period.

Rättvisa är produktivt
Utrymmet
för privat konsumtion ökar. Men det är inte rättvist fördelat. Genom en
rättvis fördelningspolitik ser vi till att de som har störst behov får
råd att efterfråga varor och tjänster. Läs hela förslaget.